INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Cohen, Jeff & Norman Solomon
Titel: Through the looking glass
Sub titel: Decoding bias and blather in the news

Dit boek is een goed onderbouwde aanklacht tegen de door media-concerns gecontroleerde en gestuurde publieke opinie. Aan de hand van legio voorbeelden illustreren de auteurs de macht van het geld dat bepaalt wat nieuws is. Onder andere wordt aandacht besteed aan gevallen van volstrekt eenzijdige en partijdige berichtgeving m.b.t. milieuverontreiniging, publieke gezondheidszorg, migratie en arbeid, arbeidsconflicten, schandalen rond politici, mensenrechten en de `buitenlandse vijand'. Tevens wordt betoogd dat de vrije pers ondergeschikt is (gemaakt) aan de wereldwijde `vrij'-handel.
1995, 275 pag., Euro 13,5
Common Courage Press, Monroe, ISBN 1-56751-048-5


This page last updated on: 13-1-2015