INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Fernandez, Ronald
Titel: Prisoners of colonialism
Sub titel: The struggle for justice in Puerto Rico

Een kroniek van de kolonialisering van de voormalige Spaanse kolonie Puerto Rico door de Verenigde Staten, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Fernandez gaat uitgebreid in op de strijd van de Puertoricaanse bevolking tegen de VS-overheersing. Vele Puertoricanen zitten al jaren in de bak, als politiek gevangene, veroordeeld vanwege hun al dan niet gewapende strijd tegen de Noordamerikaanse overheersing.
1994, 374 pag., Euro 13
Common Courage Press, Monroe, ISBN 1-56751-028-0


This page last updated on: 13-1-2015