INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Herman, Edward S.
Titel: Triumph of the market
Sub titel: Essays on economics, politics, and the media

Herman, een bekende dissidente columnist die onder andere meewerkt aan de tijdschriften Z Magazine en Covert Action Information Quarterly, verzamelde in deze bundel een groot aantal essays over thema's waar hij al jaren over schrijft zoals: deregulering, privatisering en flexibilisering van de economie; de vercommercialisering van de wetenschap; vrijhandel versus democratie; de politieke correctheid van het ondersteunen van superrepressieve regimes; de ondergeschiktheid van de mensenrechten aan economische belangen, en tot slot media-manipulatie.
1995, 277 pag., Euro 21
South End Press, Boston, ISBN 9780896085213


This page last updated on: 13-1-2015