INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Petetin, Eric e.a.
Titel: Ophoepelen; No Pasaran!
Sub titel: Red het dal van de Aspe

Spotprenten, tekeningen en korte teksten om met een al dan niet cynische, glimlach de strijd om de Aspevallei te illustreren.
1995, 48 pag., Euro 3,4
Atalanta, Utrecht, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015