INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Depuis les montagnes du sud-est Mexicain
Titel: Textes relatifs a la guerre indienne au Chiapas
Sub titel: Volume

Interessante bundel artikelen over de achtergronden van de sociaal economische situatie in Chiapas. Artikels over de malafide koffie-opkopers, de Indiaanse identiteit, de kolonisering van de selva en een betoog voor de opstand van de gemeenschap tegen de vercommercialiseerde wereld waarin alles en iedereen in geld uitgedrukt wordt. Bevat eveneens enkele brieven en comminiqués van de Zapatistas in het Frans vertaald.
1996, 123 pag., Euro 6,05
L'Insomniaque, Montreuil, ISBN 2-908744-17-1


This page last updated on: 13-1-2015