INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Green, Duncan
Titel: Silent revolution
Sub titel: The rise and crises of market economics in Latin America

Green ondergraaft de mythe van het succesverhaal van het neoliberalisme en de vrije markt economie. Hij beschrijft zeer gedetailleerd de gevolgen van dit economische beleid voor de arme meerderheid van de bevolking in Latijns Amerika. Green weidt ook uit over de recente veranderingen die er op economisch vlak hebben plaats gevonden: de globalisering van de wereldeconomie en de toenemende invloed van transnationale instituties als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.
2003, 299 pag., Euro 23,15
Latin America Bureau, London, ISBN 1-999365-60-5


This page last updated on: 13-1-2015