INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Laizer, Sheri
Titel: Martyrs, traitors and patriots
Sub titel: Kurdistan after the Gulf war

Dit boek begint waar de meeste andere boeken ophouden, namelijk na het einde van de Golfoorlog. Het beschrijft de gebeurtenissen in Irak en Turkije na de totstandkoming van het staakt-het-vuren. Het beschrijft de opeenvolgende terreurcampagnes van het Turkse leger tegen de Koerden in Oost-Turkije (of Noord-Kurdistan) en de onderlinge strijd tussen de diverse facties in Iraaks Kurdistan die elkaar in de `autonome' zone naar het leven staan. Ook besteedt het uitgebreid aandacht aan de PKK, de Koerdische politieke partijen in Irak, het beleid van de Turkse, Iraakse en Iraanse regeringen ten aanzien van de Kurdische kwestie.
1996, 224 pag., Euro 18,5
Zed Books, London, ISBN 1-85649-396-2


This page last updated on: 13-1-2015