INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Leukefeld, Karin
Titel: Solange noch ein Weg ist..."
Sub titel: Die Kurden zwischen Verfolgung und Widerstand

Leukefeld schreef een vrij uitgebreide geschiedenis van de strijd van het Koerdische volk voor het behoud van haar cultuur en het verkrijgen van politieke autonomie. Het boek beslaat de Koerden in Irak, Iran, Turkije, Syrië en Armenië. Met de nadruk op de ontwikkelingen in de laatste jaren.
1996, 318 pag., Euro 25,3
Verlag Die Werkstatt, Göttingen, ISBN 3-89533-161-9


This page last updated on: 13-1-2015