INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Meer, Theo van der
Titel: Sodoms zaad in Nederland
Sub titel: Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd

Homoseksualiteit beschreven als een historisch en cultureel bepaald fenomeen: de opkomst van homoseksuele verlangens en van de subculturen in de zeventiende, de vervolgingen in de achtiende, de medicalisering van (homo)seksualiteit in de negentiende en de emanciaptiebewegingen van deze eeuw.
1995, 512 pag., Euro 27
SUN, , ISBN 90-6168-444-7


This page last updated on: 13-1-2015