INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rovira, Guiomar
Titel: Zapata est vivant!
Sub titel: L'Insurrection des indigènes du Chiapas racontée par eux-mêmes

Bundeling van interviews met Zapatistas, die in hun eigen woorden de geschiedenis en ideeën van het EZLN, het leven van de Indiaanse boeren, de sociale en economische problemen en de voortdurende repressie beschrijven. Voor al diegenen die dit boek niet in het Spaans konden lezen en wel het Frans beheersen.
1995, 320 pag., Euro 17,5
Reflex, Paris, ISBN 2-95071124-1-X


This page last updated on: 13-1-2015