INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Shiva, Vandava
Titel: Staying Alive
Sub titel: Women, Ecology and Development

In haar onderzoek naar de positie van vrouwen in verhouding tot natuur - de oerwouden, de voedselketen, water verzorging - legt Shiva verbanden tussen de schending van de natuur en de schending en marginalisatie van vrouwen(rechten), vooral in de zogenaamde Derde Wereld landen. En van haar bevindingen is dat de uitwerkingen van wetenschap, technologie en politiek, samen met de werking van de economie, op zich inherent exploitatief zijn. Ieder terrein van menselijke activiteit marginaliseerd en belast zowel vrouwen als ook de natuur en de enige uitweg, overleven en bevrijding van natuur, vrouwen en mannen, is het ecologische pad van harmonie, duurzaamheid en verscheidenheid.
2010, 256 pag., Euro 24,95
South End Press, Boston, ISBN 9780896087934


This page last updated on: 13-1-2015