INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: AIDS and the Third World
Sub titel:

Hoewel er steeds meer stemmen opgaan die de hele "paniek" over AIDS afdoen als overdreven, is AIDS een steeds verder om zich heen slaande ziekte, vooral in de Derde Wereld. De gezondheids, ontwikkelings en humanitaire crisis, door AIDS veroorzaakt, wordt steeds groter. Dit boek behandelt een groot aantal issues, als de demografische spreiding van AIDS, de schuldvraag en de vooroordelen, de economische gevolgen, de internationale strategie, etc.
1992, 198 pag., Euro 15,9
Panos Institute, London, ISBN 1870670043


This page last updated on: 13-1-2015