INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Antifa-Leeuwarden
Titel: Slag bij Warns
Sub titel: Knipselbrosjure over extreem-rechts en de Friese beweging

Traditioneel herdenkt de Friese beweging jaarlijks de overwinning van de 'vrije' Friezen op een Hollands invasieleger in 1345. In 1992 waren op deze herdenking Nederlandse en Vlaamse fascisten aanwezig, die hun solidariteit met de Friese beweging kwamen betuigen. Hun aanwezigheid veroorzaakte verwarring en discussies. In deze brochure een verslag.
1994, 36 pag., Euro 2,95
Antifa Leeuwarden, Leeuwarden, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015