INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bookchin, Murray
Titel: Which way for the ecology movement?
Sub titel: Essays

In de vier essays die in dit boek bijeengebracht zijn, dringt Bookchin aan op een kritische sociale beschouwing van de milieucrisis. New age romantiek, waarin biocentrisme en ecocentrisme een grote plaats innemen, biedt geen oplossing voor deze crisis, die volgens Bookchin immers veroorzaakt is door sociale ontwikkelingen, zoals patriarchaat, racisme en het hiėrarchische kader waarin de mens zich boven de natuur plaatst.
1994, 75 pag., Euro 5,75
AK Press, Edinburgh, ISBN 9781873176269


This page last updated on: 13-1-2015