INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Braidotti, Rosi (ed.)
Titel: Poste Restante
Sub titel: Feministische berichten aan het postmoderne, Feminisme in verandering

Cyber-feminisme is een creatief antwoord op de postmoderne crisis. Post-feminisme is niet de de historische neergang van de feministische beweging itt. wat velen menen. Behalve dat het cyber-feminisme, als een critische stroming, de vinger legt op enkele problematische aspecten van de huidige wereld, maakt het ook duidelijk "dat het patriarchaat ten dode is opgeschreven", zoals Sadie Plant het kortweg formuleert. ... Het cyber-feminisme zet aan tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, nieuwe vormen van "geletterdheid" (visuele, electronische en post-humanistische), om er zeker van te zijn dat we met succes de overgang maken naar de nieuwe cultuur van het derde millennium. Aldus Rosa Braidotti op weg naar het derde millenium, het tijdperk van de techniek waarin "gender" geen rol meer speelt.
1994, 156 pag., Euro 13,55
Kok/agora, Kampen, ISBN 903910624X


This page last updated on: 13-1-2015