INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jahn, Thomas
Titel: Oekologie von rechts
Sub titel: Nationalismus und Umweltschutz bei der Neuen Rechten und den "Republikanern"

Extreem rechts heeft geen sterk omlijnde ideologie m.b.t. ecologie. Wl kan men echter enkele specifiek rechts-extreme stereotypen over dit onderwerp onderscheiden. Zoals daar o.a. zijn: Een fundamentalistisch standpunt over abortus, de vervreemding van de mens met zijn land, volk en nationale cultuur als oorzaak van milieuvernietiging, een roep om een sterke staat en de angst voor overbevolking door de komst van immigranten Uit deze brij bereiden zij een apocalyptisch ondergangsscenario voor de westerse samenleving.
1991, 205 pag., Euro 19,15
Campus Verlag, Frankfurt am Main, ISBN 3-593-34425-4


This page last updated on: 13-1-2015