INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sambeek, Paul van
Titel: Vlees op de korrel
Sub titel:

Pleidooi voor een duurzame produktie en consumptie van vlees en zuivel in het kader van de publiekscampagne 'Vlees 't kan minder 't moet beter.' Het boek is opgebouwd uit 7 hoofdstukken over veehouderij, overbemesting, klimaatverandering, dierenwelzijn, vlees & gezondheid, wereldvoedselvoorziening en conclusies en aanbevelingen.
1994, 77 pag., Euro 9,05
Milieudefensie, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015