INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Venema, Bernhard & Bakker, Jogien (red.)
Titel: Vrouwen van de Midden Atlas
Sub titel: Vrij of vroom?

Dit boek geeft een beeld van de veranderingen die de laatste decennia hebben plaats gevonden in het leven van Berberse en Arabische vrouwen in de Midden Atlas van Marokko. Aan de hand van de situatie van vrouwen met zeer verschillende achtergronden wordt er een heldere kijk gegeven op het verwerven van status, reputatie en aanzien van vrouwen binnen het religieuze en publieke domein. De samenhang tussen veranderende familiestructuren, echtscheidingen en bestaansonzekerheid noodzaakt vrouwen tot een blijvende economische zelfstandigheid.
1994, 248 pag., Euro 17,9
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 90-6224-336-3


This page last updated on: 13-1-2015