INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Aalders, Gerard & Cees Wiebes
Titel: Zaken doen tot elke prijs
Sub titel: De economische collaboratie van neutrale staten met nazi-Duitsland

In dit boek wordt de geheime collaboratie van neutrale landen met Hitler-Duitsland belicht. Landen zoals Zweden bleken bereid om door middel van schijntransacties de belangen van de nazi's in geallieerde landen onder hun hoede te nemen. Bepaalde bedrijven werden hierdoor `neutraal' en daardoor niet confiqueerbaar. Duitse multinationals wisten op die manier van twee walletjes te eten. Maar ook bedrijven uit Nederland (tot 1940), Zweden en Zwitserland wisten zich op deze manier te verrijken.
1990, 204 pag., Euro 20,2
SDU, Den Haag, ISBN 90-12-00502-X


This page last updated on: 13-1-2015