INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Diederichsen, Diedrich (red)
Titel: Yo! Hermeneutics!
Sub titel: Schwarze Kulturkritik, Pop, Medien, Feminismus

Bundel artikelen van diverse auteurs uit de VS die allerlei facetten van de zwarte cultuur in de VS inventariseren en analyseren. Onder andere aandacht voor: het vrouwbeeld van Spike Lee, `slang' uit de zwarte wijken, machismo bij zwarten, de beleving van racisme door zwarten, zwart nationalisme en racisme, het ontstaan en de sociale functie van de rap-muziek.
1993, 235 pag., Euro 22,85
ID-Archiv, Berlin, ISBN 3-89408-030-2


This page last updated on: 13-1-2015