INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Furedi, Frank
Titel: The new ideology of imperialism
Sub titel: Renewing the moral imperative

Furedi beschrijft hoe het Westen na de beŽindiging van de Koude Oorlog zichzelf een nieuw excuus heeft aangemeten om zijn bemoeienis en interventies in de Derde Wereld te verantwoorden. Natuur- en milieuvernietiging, bedreiging van het Westen door de internationale drugshandel zijn zo enkele van de redenen voor Westerse bemoeienis. De angst voor Derde Wereld-nationalisme en -autonomie die het nieuwe imperialisme voedt is net zo racistisch en irrationeel als het imperialisme van een eeuw geleden. Furedi ontleedt en ontmaskert de theorievorming in het Westen zoals die deze eeuw tot stand is gekomen.
1994, 140 pag., Euro 14,9
Pluto Press, London, ISBN 745308465


This page last updated on: 13-1-2015