INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sayigh, Rosemary
Titel: Too many enemies
Sub titel: The palestinian experience in Libanon

Een inventarisatie van alle ontberingen die de Palestijnse bewoners van het vluchtelingenkamp Shateela, in Zuid-Libanon, hebben doorstaan sinds de vlucht uit Palestina in 1949. De geschiedenis van 1949-1982 wordt geschetst op basis van interviews met bewoners van het kamp. Vanaf 1982 wordt het verdere verloop beschreven van de geschiedenis van dit kamp. Aan bod komen: de strijd tussen diverse PLO-fakties, de bemoeienis van SyriŽ, de opkomst van de shi'itische AMAL-militie, de slachting die de christelijke milities onder toeziend oog van de Israeli's aanrichtten en vele andere zaken.
1994, 369 pag., Euro 27,2
Zed Books, London, ISBN 1-85649-056-4


This page last updated on: 13-1-2015