INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Staveren, Irene van
Titel: Meisjes
Sub titel: Een globale inventerisatie van de positie van meisjes in Noord en Zuid

Deze brochure gaat met name over meisjes in landen van het Zuiden, maar laat ook af en toe de Nederlandse situatie zien. Daaruit blijken overeenkomsten en verschillen in de positie van meisjes en meiden wereldwijd. Hun positie blijkt enerzijds bepaald te worden door tradities die in bijna elke samenleving mannen en jongens bevoordelen boven vrouwen en meisjes. Anderzijds wordt de positie van meisjes in het Zuiden nog eens extra bemoeilijkt door allerlei invloeden uit het Noorden, op economisch, politiek, sociaal en cultureel terrein.
1994, 104 pag., Euro 6,8
Oikos, Utrecht, ISBN 90-74853-02-1


This page last updated on: 13-1-2015