INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Staveren, Irene van
Titel: Over bevolking
Sub titel: Een analyse van het denken over bevolkingsgroei en van de praktijk van bevolkingspolitiek

Het nieuwste wapen in de kruistocht tegen bevolkingsgroei in de Derde Wereld is het argument van de milieuvernietiging. Veelal wordt `family planning' als zaligmakende remedie aangedragen. Van Staveren schetst de discussie zoals die tot nu toe gevoerd is en inventariseert de werkelijke relaties tussen bevolkingsgroei en milieu, armoede en recht op de voorziening in basisbehoeften, in het bijzonder van vrouwen. De gangbare opvatting dat de bevolkingsgroei een belangrijke oorzaak is van de economische en ecologische problemen waar de wereld mee te kampen heeft, wordt aan de hand van een tiental mythen ontrafeld. De auteur geeft ook alternatieven om het bevolkingsprobleem te benaderen.
1992, 119 pag., Euro 5,65
OSACI, Utrecht, ISBN 90-9004938-X


This page last updated on: 13-1-2015