INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vluchtelingenwerk Groningen
Titel: Vluchtelingen uit Iran in Nederland
Sub titel: Onderzoeksrapport inzake kwaliteit van de eerste fase van asielverzoeken

Een analyse van honderd recente dossiers van Iraanse vluchtelingen laat zien dat er dikwijls onvoldoende aandacht wordt besteed aan hun asielverzoeken. Er wordt gewerkt met tolken waarvan niet altijd vast staat dat ze correct vertalen, men houdt geen rekening met de mogelijkheid dat de asielzoeker de tolk niet vertrouwt, vrouwen die gemarteld zijn met seksueel geweld krijgen mannelijke tolken of ambtenaren toegewezen, enzovoort. Ook blijken de ambtenaren slecht op de hoogte van de politieke situatie in Iran.
1993, 143 pag., Euro 7,95
Vluchtelingenwerk Groningen, Groningen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015