INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Onbekend
Titel: Black Mask & Up against the Wall Motherfucker
Sub titel: The incomplete works of Ron Hahne, Ben Morea and the Black Mask Group

Black Mask (een anarchistiese kunstenaarsgroep) en de Franse Situationisten hoorden toendertijd bij de weinige blanken die het revolutionaire gevoel konden vatten dat opkwam in de "race-riots" in de VS; die begrepen dat er een positieve kant zat aan rellen, en plunderingen. Het boek brengt de manifesten van deze groep uit de jaren 1966-69 opnieuw uit.
1993, 144 pag., Euro 12,25
Unpopular Books/Sabotage Editions, London, ISBN 1873176708


This page last updated on: 13-1-2015