INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gilroy, Paul
Titel: The Black Atlantic
Sub titel: Modernity and the Double Consciousness

Gilroy beschrijft een cultuur die niet specifiek Afrikaans, Amerikaans, Cara´bisch of Brits is, maar alles tegelijkertijd oftewel de Black Atlantic Culture. De ontwikkeling van deze zwarte transatlantische cultuur is een historisch fenomeen dat modern te noemen is o.a. uitgaand van Hegels definitie, waarin de dialectiek tussen meester en slaaf een integraal onderdeel van modernisme is.
1993, 260 pag., Euro 21,75
Verso, London, ISBN 0-86091-675-8


This page last updated on: 13-1-2015