INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jäger, S. & J. Paul
Titel: Von Menschen und Schweinen
Sub titel: Der Singer-Diskurs und seine Funktion für den Neo-Rassismus

(Tekst-)Kritiek op "Praktische Ethik" van de australiese "Filosoof" Peter Singer. Singer pleit voor de abortus van babies met een te verwachten handicap en levert zo argumenten voor (neo-)fascistiese eugenetica. De auteurs bekijken de tekst op taalgebruik en het doorwerken van Singers ideeën in het openbare debat.
1992, 42 pag., Euro 3,4
Diss, Duisburg, ISBN 3-927388-17-3


This page last updated on: 13-1-2015