INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lucassen, Jan & Rinus Penninx
Titel: Nieuwkomers Nakomelingen Nederlanders
Sub titel: Immigranten in Nederland -

In dit boek onderzoeken de auteurs twee hardnekkige clichebeelden met betrekking tot het Nederlandse immigratiebeleid: "Nederland is altijd zéér tolerant geweest" en "de naoorlogse immigratie kent geen precedent". Zij toetsen deze noties aan wat er werkelijk gebeurde. De titel verwijst naar het door de auteurs geconstateerde proces dat het overgrote deel van de immigranten na één of enkele generaties volstekt geïntegreerd is. Auteurs geven aan dat het Nederlandse migratiebeleid volstrekt hypocriet is. Enerzijds wordt beweerd dat Nederland geen immigratieland is terwijl anderzijds al jarenlang gedoogd wordt dat bepaalde bedrijfstakken (bijv. confectie en glastuinbouw) bijna geheel met illegaal verblijvende arbeiders draaien. Een goed stukje sociale geschiedenis.
1994, 237 pag., Euro 15,9
Spinhuis, Amsterdam, ISBN 9789073052666


This page last updated on: 13-1-2015