INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Marshall, Peter
Titel: Nature's web
Sub titel: An exploration of ecological thinking.

Marshall tracht de geschiedenis van het ecologische denken te beschrijven. Hierbij doet hij vele stations aan; van o.a. Tao´sme, Hindoe´sme en Christendom via de Renaissance en de Verlichting arriveert hij in het moderne tijdperk. In het laatste hoofdstuk gaat hij na wat de meest veelbelovende ideeen in het ecologisch denken zijn.
1992, 513 pag., Euro 17,9
Simon & Schuster, London, ISBN 0-671-71065-6


This page last updated on: 13-1-2015