INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ong, H.H.
Titel: Overpeinzingen van een asielzoeker
Sub titel:

Een min of meer autobiografisch verslag geschreven door een Indonesische asielzoeker die in 1976 naar Nederland kwam. De schrijver heeft Chinese voorouders. Vanwege zijn Chinese afkomst en de brandmerking door de Indonesische regering als 'tapol' (=politiek gevangene) zag hij zich genoodzaakt naar Nederland te vluchten. Hij verhaalt over de regelmatig terugkerende, door de overheid gestimuleerde, pogroms die gericht zijn tegen van oorsprong Chinezen. Hij hekelt in zijn verslag de internationale hulp en ondersteuning die het Suharto bewind voor en na de coup van 1965 kreeg. Daarnaast kaart hij ook de racistische tendenzen aan die hij keer op keer aantrof in Nederland, na zijn aankomst in 1976.
1994, 101 pag., Euro 10,2
Eigen Beheer, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015