INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ramkema, Harm & Erik van Schaik
Titel: Tussen recht en repressie
Sub titel: Minderheden in Oost-Europa

De minderheden van Oost-Europa vormen het thema van deze bundel. Er wordt aandacht besteed aan internationale dimensie van het minderhedenvraagstuk en aan het beleid ten aanzien van een aantal specifieke minderheden vanaf het ontstaan van nationale staten in het gebied. Duidelijk wordt dat de verschillende regeringen voortdurend laveren tussen recht en repressie.
1994, 167 pag., Euro 12,65
Opgeheven nr., , ISBN 90-6473-289-2


This page last updated on: 13-1-2015