INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schism
Titel: Tupamaros
Sub titel: Van stadsguerilla tot massapartij

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek "Schipbreukelingen (Ravijn, 1993)" besloten de mensen van info-winkel Schism om een brochure samen te stellen over de geschiedenis van de Uruguayaanse stadsguerilla de Tupamaros, die eind jaren zestig, begin jaren zeventig aktief was. Sinds 1985 zijn de Tupas bovengronds gaan opereren. De verzamelde artikels geven inzicht in heden en verleden van deze linkse volksbeweging.
1994, 46 pag., Euro 2,95
Infowinkel Schism, Utrecht, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015