INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wielenga, Friso
Titel: Schaduwen van de Duitse Geschiedenis
Sub titel:

De auteur analyseert de Westduitse omgang met het nazi-verleden sinds 1945 en vergelijkt deze met het recente debat over de erfenis van de DDR. Ondanks de grote verschillen tussen het bruine en het rode regime signaleert de auteur paralellen in de omgang met het verleden van de beide dictaturen.
1993, 135 pag., Euro 11,1
, , ISBN 90-5352-109-7


This page last updated on: 13-1-2015