INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dokumentation zur Auseinandersetzung
Titel: RAF
Sub titel: Politische Gefangene, Widerstand

Bundeling teksten en brieven over het konflikt dat het afgelopen jaar is ontstaan tussen de diverse RAF-gevangenen, de ondersteunende groeperingen en de RAF-mensen 'buiten'. Aanleiding was het meewerken aan hun berechting en het opgeven van hun politieke ideeën door de ruim een jaar geleden in de voormalige DDR opgepakte ex-RAF-strijders. Deze reader geeft een overzicht van de hele discussie zoals die in diverse bladen en middels open brieven heeft plaatsgevonden.
1993, 95 pag., Euro 3,65
Agitare Bene, Köln, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015