INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Durieux, Hugo
Titel: Standpunten van de Coornhert Liga
Sub titel: Nummer : Drugsbeleid

In deze brochure zet de Coornhert Liga (landelijke vereniging voor stafrecht- en gevangenis- hervorming) haar standpunten uiteen over het volgens hen te voeren drugsbeleid. Met name wordt geageerd tegen twee kernbegrippen die steeds weer in de beleidsvoering boven komen drijven. Enerzijds het epidemische karakter van het drugsverslaafden-probleem en anderzijds het aandringen op het voeren van een oorlog tegen drugshandel en -verslaving. Met name wordt gewaarschuwd voor een mogelijke verscherping van het Nederlandse drugsbeleid onder invloed van de verdragen van Schengen, Maastricht, Dublin en TREVI.
1993, 29 pag., Euro 2,25
Coornhert Liga, Amsterdam, ISBN 90-74559-01-8


This page last updated on: 13-1-2015