INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Engineer, Ashgar Ali
Titel: The Rights of Women in Islam
Sub titel:

Engineer beschrijft in dit boek de positie van de vrouw in de Islam. In tegenstelling tot wat fundamentalisten beweren is volgens hem in de Heilige Teksten geen sprake van een dominante rol voor mannen. Hij behandelt verder de vraag of het islamitisch recht moet worden aangepast om gelijke rechten voor vrouwen te verkrijgen en om religieus discriminerende wetten uit te bannen.
1992, 188 pag., Euro 12,45
Hurst & Co, London, ISBN 1-85065-154-X


This page last updated on: 13-1-2015