INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Harbury, Jennifer
Titel: Bridge of Courage;
Sub titel: Life stories of the Guatemalan Compaņeros and Compaņeras

Onderverdeeld in drie hoofdstukken -Heeding the call to action, Life in the Revolution and The New Generation - komen verschillende strijders en strijdsters zelf aan het woord. Hun getuigenissen vormen een indringend beeld van het verzet van de (meestal inheemse) bevolking tegen de terreur van leger en politie. Niet alleen interessant voor diegenen die in Guatemala geinteresseerd zijn maar voor iedereen die weten wil waarom mensen "alles opgeven" en de strijd voor gerechtigheid opnemen.
1993, 263 pag., Euro 9,55
Common Courage Press, Monroe, ISBN 1-56751-016-7


This page last updated on: 13-1-2015