INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Helix
Titel: Bevolkingspolitiek
Sub titel: Selektie en uitschakeling van 'overtolligen' en 'onproduktieven'

Deze brochure bespreekt de in deze eeuw gevoerde bevolkings(vernietigings-)politiek in Europa. Speciale aandacht daarbij voor de bevolkingspolitiek tijdens het hitler-regime, dat in feite niet wezenlijk verschilt van die van andere 'westerse' industriestaten. Sociaal-darwinisme, eugenetika en racisme werden overal gepropageerd. Interessant!
1993, 163 pag., Euro 6,6
Helix, Leeuwarden, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015