INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Herman, Edward S.
Titel: The real terror network
Sub titel: Terrorism in FACT And Propaganda

Herman beschrijft de noodzakelijke, onderlinge afhankelijkheid van het succes van het "ontwikkelings model" van de door de V.S. gesteunde autoritaire staten en de terreur die zij op de massa loslaten. De massamedia verdedigen en verbergen de misdaden van deze pro-westerse regimes. Hoe ziet het "real terror network" er werkelijk uit, wat is de oorsprong, wat zijn de doelen? Hoe werkt de propaganda machine die dit verbergt en er een ander netwerk voor in de plaats zet dat alleen die "terroristen" laat zien die de westerse belangen ondermijnen?
1998, 268 pag., Euro 13,05
South End Press, Boston, ISBN 9780896081343


This page last updated on: 13-1-2015