INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Janson, Marion & Jan Dunweg
Titel: Standpunten van de Coornhert Liga
Sub titel: Nummer : Vreemdelingenbewaring

Middels deze brochure spuit de Coornhert Liga haar kritiek op de recente ontwikelingen van het vreemdelingen- en asielbeleid en het daaruit voortvloeiende beleid ten aanzien van vreemdelingenbewaring.
1993, 29 pag., Euro 2,25
Coornhert Liga, Amsterdam, ISBN 90-74559-02-6


This page last updated on: 13-1-2015