INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kellner, Douglas
Titel: Television and the crisis of Democracy
Sub titel:

Een theoretische studie over televisie en democratie. Kellner beschrijft de verbanden die er bestaan tussen televisie, staat en het bedrijfsleven en de invloed en politieke macht ervan. Tenslotte geeft hij het duale karakter van dit medium weer dat aan de ene kant de democratie wil controleren en aan de andere kant een conservatief klimaat schept door de belangen van de machtigen in de samenleving te dienen.
1990, 287 pag., Euro 18,5
Westview Press, Boulder, ISBN 0-8133-0549-7


This page last updated on: 13-1-2015