INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Leenders, Marij
Titel: Ongenode gasten
Sub titel: Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, -

In dit bewerkte proefschrift analyseert Leenders het asiel- en immigratiebeleid van Nederland van 1815 tot 1938. Aan de orde komen de diverse vluchtelingengolven die er richting Nederland hebben plaats gevonden, de reaktie van de Nederlandse overheid (wetgever) en politie daarop. De schrijfster neemt een toenemende beperking van het asielrecht en steeds strengere controles waar. Met name in de periode vlak voor W.O. II ziet zij een ontwikkeling naar steeds strengere regels en een uitleverpolitiek, waarbij met name Duits- en joodse politieke vluchtelingen werden uitgewezen en overgedragen aan de Gestapo.
1993, 310 pag., Euro 22,45
Verloren, Hilversum, ISBN 90-6550-361-7


This page last updated on: 13-1-2015