INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Makiya, Kanan
Titel: Verzwegen waarheid
Sub titel: Nationalisme, dictatuur, opstand in het Midden Oosten

Kanan, een gevluchte Irakees, beschijft in dit boek twee aparte, maar met elkaar samenhangende, onderwerpen. Enerzijds beschrijft hij het gruwelijke, repressieve regime van Saddam Hoessein in Irak. De onderdrukking van de Koerden en de Sji´eten in hun strijd voor autonomie en in het algemeen het totalitaire bewind wat Hoessein voert tegen de Iraakse bevolking. Daarnaast is het tweede deel van het boek een aanklacht tegen de onkritische houding van veel Arabische intellectuelen (zowel hier als daar) ten aanzien van de vele autoritaire regimes in het Midden Oosten.
1993, 406 pag., Euro 22,65
Bulaaq, Uitgeverij, Amsterdam, ISBN 90-5460-006-3


This page last updated on: 13-1-2015