INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Seabrook, Jeremy
Titel: The myth of the market
Sub titel: Promises & illusions

Het markt-mechanisme is het meest effectieve middel om de aarde te vernietigen. Desondanks is de meerderheid van de mensen in het westen nog steeds overtuigd van de reddende werking van de markt-economie. De export van dit product naar de Derde Wereld leidt volgens de auteur tot de vernietiging van de daar bestaande inheemse culturen die in harmonie leven met de natuur. Als men niet opstaat en dit verderfelijk mechanisme gaat bestrijden ziet het er slecht uit voor ons en het milieu.
1990, 189 pag., Euro 9,75
Green Books, Totnes, ISBN 1-870098-36-6


This page last updated on: 13-1-2015