INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Smith, Michael L. e.a.
Titel: Why people grow drugs.
Sub titel: Narcotics and development in the Third World

De schrijvers gaan uitvoerig in op de omstandigheden waaronder boeren in de Derde Wereld overgaan tot het verbouwen van verdovende middelen. Het is een pleidooi tegen de 'War on drugs' en voor structurele ontwikkeling van de regio's d.m.v. het aanbieden van alternatieve produkten voor verbouwing. Het Westen moet leren naar het probleem te kijken uit het oogpunt van diegenen die hiervan afhankelijk zijn om te overleven.
1992, 122 pag., Euro 13,3
Panos Institute, London, ISBN 1-870670-28-0


This page last updated on: 13-1-2015