INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Socialist Patients Kollective (SPK)
Titel: Turn illness into a weapon
Sub titel:

Vertaling van het al in het begin van de jaren zeventig veschenen boek "Aus der Krankheit ein Waffen machen". Dat was min of meer het grondmanifest van de twee door Wolfgang Huber opgerichte organisaties Sozialistisches Patienten Kollektiv en Patientenfront. Twee organisaties die in Duitsland, met name in de jaren zeventig, zeer aktief waren in en buiten de bajessen. Dit boek behandelt voornamelijk de sterk marxistische theorie die deze twee organisaties ontwikkelden naar aanleiding van hun strijd tegen de bajescultuur in Duitsland en de isolatiefolter toegepast op de RAF-gevangenen. Pittige kost.
1993, 216 pag., Euro 13,85
KRRIM Selbstverlag für Krankheit / SPK, Mannheim, ISBN 3926491175


This page last updated on: 13-1-2015