INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Tomasevski, Katarina
Titel: Women and Human Rights
Sub titel:

Tomasevski beschrijft de minimale aandacht die tot nu toe besteed werd aan de rechten van vrouwen. Vrouwenrechten zijn in zoverre verschillend van mensenrechten dat er speciale aandacht en aktie voor nodig is om aan vrouwen basis rechten en fundamentele vrijheden toe te kennen. Wat is er tot nu toe gedaan op het gebied van vrouwenrechten, wat zijn de antwoorden van bijvoorbeeld de Convention on the Elemination of Discrimination Against Women op nationale en internationale schendingen en wat zijn de mogelijkheden om aktie te ondernemen? Dit zijn een aantal onderwerpen die in dit boek aan bod komen.
1993, 162 pag., Euro 17,2
Zed Books, London, ISBN 1-85649-12-X


This page last updated on: 13-1-2015