INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Buschman, Marten
Titel: Tussen revolutie en modernisme
Sub titel: Geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland -

Buschman beschrijft de ontwikkeling van het NAS vanaf de oprichting tot aan de periode toen het rivaliserende NVV werd opgericht. Hij schetst de verschillen tussen de moderne vakbond (NVV) en de revolutionaire (NAS) en de controverses die dit in de arbeidersbeweging tot gevolg had. Tevens worden twee voormannen van het NAS geportretteerd: Jan van Zomeren en Gerrit van Erkel.
1993, 143 pag., Euro 11,35
Amrit, Den Haag, ISBN 90-74897-01-0


This page last updated on: 13-1-2015