INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Maclaine, Craig & Michael Baxendale
Titel: This land is our land
Sub titel: The Mohawk revolt at Oka

Een verslag, van dag tot dag bij gehouden, van de halve veldslag die er in 1990 tussen de Mohawk-Indianen uit zuid-west-Canada en de plaatselijke politie en leger woedde. De Mohawks verdedigden een stuk heilig land waarop de Canadese overheid een golfbaan wou aanleggen. rijkelijk met zowel kleuren- als zwart-witfoto's en situatieschetsjes geïllustreerd.
1990, 121 pag., Euro 20,2
Optimum Publishing Int., Montréal, ISBN 0-88890-229-8


This page last updated on: 13-1-2015